Watertafel bij de Leemdobben in Vries

Watertafel bij de Leemdobben in Vries

De Vrienden van Lemferdinge sparen voor een watertafel. Dit is een speeltoestel waarin kinderen in de peuter- en basisschoolleeftijd met water en zand kunnen spelen, dammen en dijken kunnen bouwen en heerlijk kunnen kliederen. Op de thermometer bij de ingang van het Zwembad kun je zien hoeveel geld al is verzameld!

Het benodigde bedrag willen we ophalen via lidmaatschapsgelden van de Vrienden, donaties en eventuele sponsors. Help je mee?

Doe je mee?

Ja, ik doneer! 
(QR-code under construction)
Of doneer op ons bankrekeningnummer: NL08 RABO 0376 0888 tnv Vrienden van lemferdinge ovv watertafel

Ja, ik help mee!
Ja, ik heb leuke actie-ideeën om geld in te zamelen, neem contact op met vriendenlemferdinge@hotmail.com

Pin It on Pinterest

Share This